Positif Hareket 'Act Positive' adlı Projemiz Yunanistan/Larissa Ulus Ötesi Hareketliliği

Fransız Ulusal Ajansı tarafından finanse edilen D'ANTILLES ET D'AILLEURS DA&DA koordinasyonunda yürütülenkısa adı Pozitif Hareket olan projemizin ilk yüz yüze Ulus Ötesi Proje Toplantısı Yunanistan’ının Larissa kendinde 23-24 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Projeye ev sahipliği yapan Innovation Hive organizasyonu dışında projeye 7 yabancı ortak katıldı. İkinci nesil göçmenler için eğitim araçlarını kullanarak fırsat eşitliğini sağlamayı ve işgücü piyasasına dahil olabilmelerine olanak sunmayı amaçlayan projede, ortaklar ilk kez yüz yüze fikir alışverişinde bulunmave projenin çıktıları, gidişatı üzerine tartışma ortamı yakaladılar. Toplantıda gelinen nokta, mevcut durum, değerlendirme konuların da sunumları yapıldı. Proje kapsamında oluşturulacak modülün taslağı üzerine fikir birliğine varıldı. 

 

“Bir millet ki resim yapmaz, bir millet ki heykel yapmaz, bir millet ki tekniğin gerektirdiği şeyleri yapmaz, itiraf etmeli ki o milletin ilerleme yolunda yeri yoktur.” 

Mustafa Kemal ATATÜRK