Pozitif Hareket 'Act Positive' adlı Projemiz Online Toplantlantılarla Başladı

Pozitif psikolojinin önemini kabul ederek, işsiz 2. nesil göçmenleri yalnızca potansiyel olarak stresli durumlara uyum sağlamalarıve onları güçlendirmek için değil aynı zamanda yeni ve yenilikçi bir eğitim kursu yöntemi geliştirmeyi amaçlayan Pozitif Hareket ‘ACT POZİTİF’ projemiz online toplantılarla hızlı bir şekilde başladı.

Fransız Ulusal Ajansı tarafından finanse edilen D'ANTILLES ET D'AILLEURS DA&DA koordinasyonunda yürütülen Pozitif Hareket projesi çevrimiçi proje toplantısı Saha Araştırma Kılavuzlu ve Literatür İnceleme Kılavuzlarının gözden geçirilmesi, son şeklinin verilmesi için çevrimiçi proje toplantısında 3.kez bir araya gelen tüm proje ortaklarının fikir birliği ile Aralık sonuna kadar tamamlanması kararlaştırıldı.

 

“Bir millet ki resim yapmaz, bir millet ki heykel yapmaz, bir millet ki tekniğin gerektirdiği şeyleri yapmaz, itiraf etmeli ki o milletin ilerleme yolunda yeri yoktur.” 

Mustafa Kemal ATATÜRK