CREDI Projemizin 3. Ulus Ötesi Toplantısı Yapıldı

    2021-1-DE02-KA220-ADU-000033453 proje numaralı CREDI - "Yetişkinlerin Yaratıcı ve Dijital Becerilerinin Geliştirilmesi" 3. ulusötesi proje toplantısı 29-30 Mayıs 2023 tarihlerinde Roma, İtalya'da gerçekleştirildi. Aydın Kültürel Gelişim Derneğinin de ortağı toplantıya katılım sağladı. 


    Toplantıda, projenin öz değerlendirme aracının ve MOOC'un pilot uygulaması ortaklar arasında tartışıldı.  Ayrıca görevler için son tarihler güncellendi.

    CREDI projesi yenilikçi yaklaşımlar konusunda daha az pratik bilgiye sahip yetişkinlerin yaratıcı dijital becerilerinin geliştirilmesini amaçlayan bir Erasmus+ projesidir.

Projenin amaçları aşağıdaki gibidir:

·       Yaratıcı teknolojilerin ne olduğunu, hangi rollerin gerektirdiğini ve gelecekteki iş piyasası için önemini belirlemek;

·       Yetişkinlere, bilgi toplumuna tam katılımlarına katkıda bulunacak beceri ve yetenekleri edinme ve geliştirme fırsatı vermek;

·       Yetişkinlerin dijital becerilerdeki eksiklikleri tespit etmesini sağlayan bir Çevrimiçi öz değerlendirme aracı geliştirmektir.

 

“Bir millet ki resim yapmaz, bir millet ki heykel yapmaz, bir millet ki tekniğin gerektirdiği şeyleri yapmaz, itiraf etmeli ki o milletin ilerleme yolunda yeri yoktur.” 

Mustafa Kemal ATATÜRK