Credi Projenin Haber Bülteni Yayınlandı

Koordinatörlüğünü Almanya'dan Euro-Med Youth Federation (EMYF) e. V.'nin yürütüğü, 2021-1-DE02-KA220-ADU-000033453 proje numaralı Yetişkinlerin Yaratıcı ve Dijital Becerilerinin Geliştirilmesi Projesi'nin Haber Bülteni yayınlandı.

“Bir millet ki resim yapmaz, bir millet ki heykel yapmaz, bir millet ki tekniğin gerektirdiği şeyleri yapmaz, itiraf etmeli ki o milletin ilerleme yolunda yeri yoktur.” 

Mustafa Kemal ATATÜRK