CREDI Projesinin Aylık Çevrimiçi Toplantısı

Almanya Ulusal Ajansı Tarafından desteklenen; derneğimizin ortağı olduğu; Yaratıcılığı ve Dijital Becerileri Geliştirme “Improving Creativity & Digital Skills”, kısa adı “CREDI” olan projenin online değerlendirme toplantısı 10 Ekim 2022 gerçekleşti.

 

Tüm ortakların hazır bulunduğu toplantında proje süreçleri, web sitesi ve görev dağılımları tartışıldı.

 

CREDI projesi yenilikçi yaklaşımlar konusunda daha az pratik bilgiye sahip yetişkinlerin yaratıcı dijital becerilerinin geliştirilmesini amaçlayan bir Erasmus+ projesidir.

 

Projenin amaçları aşağıdaki gibidir:

 

  • Yaratıcı teknolojilerin ne olduğunu, hangi rollerin gerektirdiğini ve gelecekteki iş piyasası için önemini belirlemek;
  • Yetişkinlere, bilgi toplumuna tam katılımlarına katkıda bulunacak beceri ve yetenekleri edinme ve geliştirme fırsatı vermek;
  • Yetişkinlerin dijital becerilerdeki eksiklikleri tespit etmesini sağlayan bir Çevrimiçi öz değerlendirme aracı geliştirmektir.

 

Proje Hakkında:

 

Createch ,altında yatan teknolojiye ve Createch yeniliklerinin farklı sektörlere uygulanabilirliğine dayalı olarak, ekonomik büyümeye ve iş yaratmaya katkıda bulunmak için büyük bir potansiyele sahiptir. İşin geleceğine ilişkin çalışmalarda ortak bir bulgu, işverenlerin giderek daha fazla dijital beceriler ve yaratıcı beceriler talep edecek olmasıdır. Birçok araştırma, beceri kombinasyonlarının – teknolojik, sanatsal, organizasyonel ve yönetimsel – yaratıcı çalışma için önemli olduğunu göstermektedir.

Dünya Ekonomik Forumu'nun işlerin geleceğine ilişkin bir raporu, yaratıcılığın yanı sıra karmaşık problem çözme ve eleştirel düşünmeyi 2020'de en önemli üç beceriden biri olarak görüyor ve yaratıcı işlerin %87'sinin ``otomasyon riski düşük veya hiç yok `` olduğu tahmin ediliyor.

2011-2018 yılları arasında yayınlanan 35 milyon iş ilanına bakıldığında, “yaratıcı teknoloji” becerisinden en çok bahseden meslekler: grafik tasarımcılar; fotoğrafçılar, görsel-işitsel ve yayın ekipmanı operatörleri; sanatçılar; yapımcılar ve yönetmenler; ve ürün, giyim ve ilgili tasarımcılardır.

Geleceğe yönelik iş araştırmalarının hem yaratıcı hem de dijital becerilere atfettiği önem göz önüne alındığında, ``yaratıcı teknoloji`` becerilerinin gelecekte öneminin artması beklenmektedir.

COVID-19 pandemi krizi ile birlikte, yaratıcı ve dijital çözümlere de aniden ihtiyaç duyulmuştur ve buna dayalı olarak pek çok Avrupalı dijital teknolojileri kullanım gerektiren koşullarda bulunmuştur.
COVID-19 pandemisi dijital teknolojiye erişim ve kullanımına dayanan bu zorlu zamanlarda yetişkinler üzerinde ciddi etkiler bırakmıştır.

 

 

 

 

“Bir millet ki resim yapmaz, bir millet ki heykel yapmaz, bir millet ki tekniğin gerektirdiği şeyleri yapmaz, itiraf etmeli ki o milletin ilerleme yolunda yeri yoktur.” 

Mustafa Kemal ATATÜRK