CREDI PROJESİNİN AYLIK ÇEVRİMİÇİ TOPLANTISI YAPILDI

Almanya Ulusal Ajansı Tarafından desteklenen Yaratıcılığı ve Dijital Becerileri Geliştirme “Improving Creativity & Digital Skills”, kısa adı “CREDI” olan projenin online değerlendirme toplantısı 121 Eylül 2023’de  gerçekleşti.

 

Toplantıda proje kapsamında haırlanan tanıtım vidyosu ve sosyal medya reklamları  ele alındı. Bu zaman kadar yapılan çalışmaların da ele alındığı toplantıda, Fransa’da yapılacak olan son uluslar arası toplantıda konuşuldu.

 

CREDI projesi yenilikçi yaklaşımlar konusunda daha az pratik bilgiye sahip yetişkinlerin yaratıcı dijital becerilerinin geliştirilmesini amaçlayan bir Erasmus+ projesidir.

 

 

The online evaluation meeting of the project "Improving Creativity & Digital Skills", short name "CREDI" was held on 12 September 2023 with the participation of the partners.

 

At the meeting, the promotional video and social media advertisements were discussed within the scope of the project. The work done so far was also discussed at the meeting and the final international meeting to be held in France was discussed.

 

The CREDI project is an Erasmus+ project aimed at developing the creative digital skills of adults with less practical knowledge of innovative approaches.

 

 

“Bir millet ki resim yapmaz, bir millet ki heykel yapmaz, bir millet ki tekniğin gerektirdiği şeyleri yapmaz, itiraf etmeli ki o milletin ilerleme yolunda yeri yoktur.” 

Mustafa Kemal ATATÜRK