CREDI PROJESİNİN İLK ULUS ÖTESİ TOPLANTISI

Almanya Ulusal Ajansı Tarafından desteklenen; derneğimizin ortağı olduğu; Yaratıcılığı ve Dijital Becerileri Geliştirme “Improving Creativity & Digital Skills”, kısa adı “CREDI” olan projenin ilk ulus ötesi toplantısı 13-14 Temmuzda Almanya’nın Berlin kentinde gerçekleşti.

İspanya ve Türkiye'den proje ortağı kuruluşların temsilcileri toplantıya fiziksel olarak katılırken, Yunanistan ve İtalya'dan ortaklarımız bu toplantıya çevrimiçi olarak katıldı. Toplantıda proje süreci, görev dağılımları, iş paketleri ele alındı. Ev sahipliğini Almanya’dan Euro-Med Youth Federation e. V.’nin yaptığı toplantı iyi dileklerin ardından sona erdi.

CREDI projesi yenilikçi yaklaşımlar konusunda daha az pratik bilgiye sahip yetişkinlerin yaratıcı dijital becerilerinin geliştirilmesini amaçlayan bir Erasmus+ projesidir.

Projenin amaçları aşağıdaki gibidir:

 

  • Yaratıcı teknolojilerin ne olduğunu, hangi rollerin gerektirdiğini ve gelecekteki iş piyasası için önemini belirlemek;
  • Yetişkinlere, bilgi toplumuna tam katılımlarına katkıda bulunacak beceri ve yetenekleri edinme ve geliştirme fırsatı vermek;
  • Yetişkinlerin dijital becerilerdeki eksiklikleri tespit etmesini sağlayan bir Çevrimiçi öz değerlendirme aracı geliştirmektir.

“Bir millet ki resim yapmaz, bir millet ki heykel yapmaz, bir millet ki tekniğin gerektirdiği şeyleri yapmaz, itiraf etmeli ki o milletin ilerleme yolunda yeri yoktur.” 

Mustafa Kemal ATATÜRK