Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün 24.07.2020 tarihli yapmış olduğu duyuru ile  7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda dernekler tarafından verilecek bildirim ve beyannameler ile dernek genel kurul toplantılarının 31/7/2020 tarihine kadar erteleneceği, bu sürenin 3 aya kadar İçişleri Bakanınca uzatılabileceği hükmüne istinaden söz konusu süre Bakanlık Makamının 24.07.2020 tarihli ve 4720 sayılı Oluru 31.10.2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

Bu durumda 08.08.2020 olarak belirlenen genel kurul toplantı tarihimiz iptal edilerek 31.10.2020 tarihinden sonra 30 gün içinde yapılması gerektiğinden ve yeni bir tarih belirlenerek duyurulması kararlaştırılmıştır.

Saygılarımızla,

Yönetim Kurulu

“Bir millet ki resim yapmaz, bir millet ki heykel yapmaz, bir millet ki tekniğin gerektirdiği şeyleri yapmaz, itiraf etmeli ki o milletin ilerleme yolunda yeri yoktur.” 

Mustafa Kemal ATATÜRK