Göçmenlerin Girişimcilik ve Serbest Meslek Becerilerinin Geliştirilmesi

(DESSI) Projemizin Online Toplantısı Yapıldı

 

    Ülkemizden derneğimizin ortak olduğu  Göçmenlerin Girişimcilik ve Serbest Meslek Becerilerini Geliştirme “Developing Entrepreneurship and Self-employment Skills of Immigrants” ve kısa adı DESSI olan Erasmus + Stratejik ortaklık projesinin online toplantısı Almanya,Yunanistan,Hollanda ve İsveçten ortak kuruluşların katılımlarıyla 6 Haziran 2022 tarihinde gerçekleşti.

     Göçmenlerin Girişimcilik ve Serbest Meslek Becerilerinin Geliştirilmesini destekleyen DESSI projesi , Açık Eğitim Kaynakları (OER) ve yenilikçi eğitim modelleri ile BIT tabanlı öğrenmeyi ve yüksek kaliteli öğrenme fırsatları geliştirmeyi hedefleyen projemizin online toplantısında proje kapsamında oluşturulacak modülün ana hatları, taslağı, görev ve sorumluluklar ve tarihleri tartışıldı. Bir sonraki ulus ötesi hareketliliğin ve online toplantının tarihlerinin konuşulduğu toplantı iyi dileklerle sona erdi.

 

 

 

 

“Bir millet ki resim yapmaz, bir millet ki heykel yapmaz, bir millet ki tekniğin gerektirdiği şeyleri yapmaz, itiraf etmeli ki o milletin ilerleme yolunda yeri yoktur.” 

Mustafa Kemal ATATÜRK