Göçmenlerin Girişimcilik ve Serbest Meslek Becerilerinin Geliştirilmesi

(DESSI) Projemizin Online Toplantısı Yapıldı

    Ülkemizden derneğimizin ortak olduğu  Göçmenlerin Girişimcilik ve Serbest Meslek Becerilerini Geliştirme “Developing Entrepreneurship and Self-employment Skills of Immigrants” ve kısa adı DESSI olan Erasmus + Stratejik ortaklık projesinin aylık online toplantısı Almanya,Yunanistan,Hollanda ve İsveçten ortak kuruluşların katılımlarıyla  6 Mart 2023 tarihinde gerçekleşti.

     Göçmenlerin Girişimcilik ve Serbest Meslek Becerilerinin Geliştirilmesini destekleyen DESSI projesi , Açık Eğitim Kaynakları (OER) ve yenilikçi eğitim modelleri ile BIT tabanlı öğrenmeyi ve yüksek kaliteli öğrenme fırsatları geliştirmeyi hedefleyen projemizin online toplantısında proje kapsamında oluşturulan modülün eksikleri ve portaldaki hatalar ele alındı. 

 

https://dessiproject.eu

https://www.facebook.com/dessi.project

https://www.instagram.com/dessi_project/

 

Göçmenlerin Girişimcilik ve Serbest Meslek Becerilerinin Geliştirilmesini destekleyen DESSI projesi , Açık Eğitim Kaynakları (OER) ve yenilikçi eğitim modelleri ile BIT tabanlı öğrenmeyi ve yüksek kaliteli öğrenme fırsatları geliştirmeyi hedeflemektedir. Bu çerçevede proje kapsamında fikri çıktı olarak yetişkin eğitimciler için bir Eğitmen el kitabı ve göçmen girişimciler için bir online eğitim platformu geliştirilmektedir.

 

“Bir millet ki resim yapmaz, bir millet ki heykel yapmaz, bir millet ki tekniğin gerektirdiği şeyleri yapmaz, itiraf etmeli ki o milletin ilerleme yolunda yeri yoktur.” 

Mustafa Kemal ATATÜRK