Game-Based Learning for Adults

 

2017-1-TR01-KA204-046822

 

Program Erasmus+

Eylem Türü KA204 - Yetişkin Eğitimine yönelik Stratejik Ortaklıklar

Uygulama süresi: 2017-2019

Proje Ortakları:

 

- Aydın Efeler Halk Egitim Merkezi ve ASO Müdürlüğü (Proje Koordinatörü)
- Aydın Kültürel Gelişim Derneği, Türkiye
- Agena proje egitim ve danismanlik A S Türkiye
- ANAPTIXIAKO KENTRO THESSALIAS  Yunanistan
- ARTEMISAWORLD, S.L. İspanya
- FOXPOPULI  İsveç
- Associazione Let's Keep Learning Onlus İtalya

 

Proje Kapsamı

 

Yetişkinler için girişimciliğe odaklanarak iletişim ve sunum becerilerini geliştirmek ve geliştirmek için yenilikçi bir yaygın oyun tabanlı eğitim simülasyon aracının geliştirilmesine odaklanıyoruz ve oyun ve uygulama yoluyla onlara temel sunum ve iletişim becerilerini öğretmek, bulma hedefi gerçek hayatta etkili bir şekilde uygulanabilmeleri için bir girişimci olmak veya girişimci olmak, özellikle kendilerini sunma konusundaki özgüvenlerini artırmak, böylece etkili bir şekilde iletişim kurmak için uygun istihdam ve yetenekleri bulma ve sürdürme şanslarını arttırmak.


Sosyal boyutu kişinin mekanizmasının ana unsuru haline getiren bir etkileşim oyunu olacak. Rekabetçi olmayan genel oyunlarda, yenilecek rakiplerin olmadığı, ancak oyunun amacının katılımcılar arasında sadece eğlenceli ve etkileşimli olduğu etkileşim oyunları olarak düşünülebilir.


Temel amaç, iletişim ve sunum becerileri sürecini taklit eden ve yetişkinlerin girişimci tutum ve yetkinliklerinin gelişimini teşvik eden bir öğrenme ortamı (oyun / simülasyon) oluşturmaktır. Bu oyunun / simülasyonun ana öğrenme sonucu tutumlar alanında yer aldığından, girişimci adayı olan birincil hedef grubun (gençlerin) belirli hedef grupların eğitimini de içermesine izin verir; göçmenler ve işsizler gibi marjinal grupların öz yeterlilik güçlükleri daha olasıdır. Bu proje ile yeni bir ortaklık kurmak, yerel ve uluslararası deneyimlerin, uzmanlığın ve bunun tam tersinin değişimini teşvik edecektir.
Projenin gerçekleştirilmesi için ideal bir tamamlayıcı olarak, katılımcı ülkeler çok kültürlü bir bağlamda kültürlerarası öğrenme ve yaygın çalışma metodolojilerinin geliştirilmesine odaklanacaktır.


Başlıca etkinlikler:


- Yetişkinlerin girişimcilik becerilerini teşvik etmek amacıyla simülasyon eğitimi için belirli bir oyun tabanlı öğrenme yöntemi tasarlamak ve geliştirmek;
- Yetişkinler için resmi öğretim ve pedagojik metodolojilerdeki oyun temelli bir yaklaşımın etkisini test etmek ve değerlendirmek;
- Önerilen yaklaşımı bir öğrenme aracı olarak doğrulamak ve yetişkin öğrenciler üzerindeki etkisini değerlendirmek.


Uluslararası örgütler ve yetişkinler arasındaki sinerji, farklı kültürel gerçeklerin bilgi ve kavrayışını garanti edeceği ve kültürlerarası diyaloğu teşvik edeceği için proje ulusötesi olarak gerçekleştirilecektir.

 

Proje web sitesi  http://www.gblfa.com/ 

 

“Bir millet ki resim yapmaz, bir millet ki heykel yapmaz, bir millet ki tekniğin gerektirdiği şeyleri yapmaz, itiraf etmeli ki o milletin ilerleme yolunda yeri yoktur.” 

Mustafa Kemal ATATÜRK