Derneğimizin olağan genel kurul toplantısı 21.03.2021 tarihinde saat 13.30 da dernek binamızda yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamaz ise 28.03.2021 tarihinde aynı yer ve saatte yapılacaktır.

 

Gündem maddeleri aşağıda belirtildiği gibidir.

Toplantı Gündem Maddeleri

1. Yoklama ve açılış konuşması

2. Saygı duruşu ve istiklal marşı

3. Divan heyetinin seçilmesi

4. Yönetim Kurulu faaliyet raporu

5.Yönetim ve Denetim kurulları seçimi

7. Dilek ve temenniler

8. Kapanış

“Bir millet ki resim yapmaz, bir millet ki heykel yapmaz, bir millet ki tekniğin gerektirdiği şeyleri yapmaz, itiraf etmeli ki o milletin ilerleme yolunda yeri yoktur.” 

Mustafa Kemal ATATÜRK