Pozitif Hareket Projemiz Pilot Eğitimleri için 2. Nesil Göçmen Katılım

Pozitif Hareket Projemiz Pilot Eğitimleri için 2. Nesil Göçmen Katılımcılar Arıyoruz. Projemizin bir parçası olmak ister misiniz?   Proje Künyesi:   "ACT POSİTİVE" Pozitif Hareket 2020-1-FR01-KA202-0800080 Program Erasmus+ Eylem Türü KA202 – Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklıklar Uygulama süresi: 2020-2022 Projenin başlığı: POZİTİF HAREKET ‘ACT POSİTİVE’ - Pozitif psikoloji teorisine dayanan, esnekliği artırmak ve Avrupalı 2. nesil göçmenlerin güçlü yönlerinden yararl...


Pozitif Hareket Projemizin Aylık Çevrimiçi Toplantısı

         Tüm ortakların temsilcilerinin katıldığı çevrimiçi toplantıda ele alınan konu başlıkları ve içerikleri şöyledir.    Ulusal Ajanstan gelen geri bildirimler ele alındı.   Proje kapsamında Pilot Eğitim süreci (katılımcılar, değerlendirme, metodoloji vb.) konuşuldu. Bu konudaki destekleyici materyaller proje bulut alanına yüklenme kararı alındı.    E-öğrenme platformu değerlendirmeleri, geri beslemeler alındı. Bu konuda atılacak adımlar tartışıldı    Çalışma raporları ve yaygınl...


“Culture in Move” Projesinin İkinci Ulus Ötesi Toplantısı

“Culture in Move”  Projesinin İkinci Ulus Ötesi Toplantısı  Aydın Kültürel Gelişim Derneğinin ortağı olduğu, İspanya Ulusal Ajansı tarafından Erasmus+ KA227  “Partnerships for Creativity” Yaratıcılık için Ortaklıklar programı kapsamında “Asociación Creativa” derneği tarafından yürütülen “Culture in Move” Kültür Hareket Halinde adlı projemizin ikinci ulus ötesi toplantısı Romanya’nın Sacueni kentinde 22-24 Mart 2022 tarihleri arasında gerçekleştirildi.  İşsiz ve sosyo-ekonomik açıdan dezava...


Positif Hareket 'Act Positive' adlı Projesi Fransa Hareketliliği

  "Pozitif Hareket"  projemizin 2. yüz yüze Ulus Ötesi Proje Toplantısı Fransa’nın Paris kentinde 8-9 Mart 2022 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Toplantıya ev sahipliği yapan "Elan Interculturel" organizasyonu tarafından koordine edilen toplantıya 7 farklı ülkeden proje ortağı katıldı. İkinci nesil göçmenlerin için eğitim araçlarını kullanarak fırsat eşitliğini sağlamayı ve ikinci nesil göçmenlerin işgücü piyasasına dahil olabilmelerine olanak sunmayı amaçlayan projede ortaklar tarafından...


Positif Hareket 'Act Positive' Projesi Çevrimiçi Aylık Toplantısı

       Pozitif Hareket Projemizin Aylık Çevrimiçi Toplantısı  28.02.2022 Tarihinde Gerçekleştirildi          Tüm ortakların temsilcilerinin katıldığı çevrimiçi toplantıda ele alınan konu başlıkları ve içerikleri şöyledir.           Eğitim materyalinin son sürümleri Google Drive'da mevcut olduğu ve buna göre tüm ortakların çevirileri sonuçlandırmarı ve kontrol etmelerii kararı alındı.           Platform üzerinde çalışan CSI ve Paris'teki toplantı sırasında ilk versiyonunu sunma kara...


DESSI Projesi Ulus Ötesi Hareketliliği

DESSI Projesi Ulus Ötesi Hareketliliği Ülkemizden derneğimizin ortak olduğu  "Göçmenlerin Girişimcilik ve Serbest Meslek Becerilerini Geliştirme" kısa adı DESSI olan Erasmus + Stratejik ortaklık projesinin ilk ulus ötesi toplantısı Almanya,Yunanistan,Hollanda ve İsveçten ortak kuruluşların katılımlarıyla 7-8 Aralık 2021 tarihinde gerçekleşti. Göçmenlerin Girişimcilik ve Serbest Meslek Becerilerinin Geliştirilmesini destekleyen DESSI projesi , Açık Eğitim Kaynakları (OER) ve yenilikçi eğiti...


“Culture in Move” Projesinin İlk Ulus Ötesi Toplantısı

“Culture in Move”  Projesinin İlk Ulus Ötesi Toplantısı  Aydın Kültürel Gelişim Derneğinin ortağı olduğu, İspanya Ulusal Ajansı tarafından Erasmus+ KA227  “Partnerships for Creativity” Yaratıcılık için Ortaklıklar programı kapsamında “Asociación Creativa” derneği tarafından yürütülen “Culture in Move” Kültür Hareket Halinde adlı projemizle ilk ulus ötesi toplantısı İspanya’nın Tenerife kentinde 8-11 Aralık 2021 tarihleri arasında gerçekleştirildi.  İşsiz ve dezavantajlı yetişkin gençlere g...


Positif Hareket Projemizin Online Kasım Ayı Toplantısı

Positif Hareket 'Act Positive' Projemizin Online Toplantısı Fransız Ulusal Ajansı tarafından finanse edilen D'ANTILLES ET D'AILLEURS DA&DA koordinasyonunda yürütülenkısa adı Pozitif Hareket olan projemizin online proje toplantısı 29 Kasım 2021 tarihinde gerçekleştirildi.  Toplantıda, Bir sonraki toplantı tarihi için görüş toplanmasına; Çevirilerin Ocaktan önce projenin ortak depolama alanında (bulutta) toplanmasına; Modüllere ait İngilizce içeriklerin son şeklinin platforma aktarı...


'Act Positive' adlı Projemiz Yunanistan/Larissa Hareketliliği

Positif Hareket 'Act Positive' adlı Projemiz Yunanistan/Larissa Ulus Ötesi Hareketliliği Fransız Ulusal Ajansı tarafından finanse edilen D'ANTILLES ET D'AILLEURS DA&DA koordinasyonunda yürütülenkısa adı Pozitif Hareket olan projemizin ilk yüz yüze Ulus Ötesi Proje Toplantısı Yunanistan’ının Larissa kendinde 23-24 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Projeye ev sahipliği yapan Innovation Hive organizasyonu dışında projeye 7 yabancı ortak katıldı. İkinci nesil göçmenler için eğitim a...


Positif Hareket Projemizin 24 Haziran 2021 Tarihli Toplantısı

Positif Hareket 'Act Positive' adlı Projemiz 24 Haziran 2021 Tarihli Online Toplantısı Pozitif Psikolojinin önemini kabul ederek, işsiz 2. nesil göçmenleri yalnızca potansiyel olarak stresli durumlara uyum  sağlamaları ve onları güçlendirmek için değil aynı zamanda yeni ve yenilikçi bir eğitim kursu yöntemi geliştirmeyi amaçlayan Pozitif Hareket ‘ACT POZİTİF’ projemizin 24 Haziran 2021 tarihli online toplantısı yapıldı. Tüm ortakların katıldığı toplantıda: Eğitim müfredatının kesinle...


Positif Hareket 'Act Positive' adlı Projemiz Online Toplantısı

Positif Hareket 'Act Positive' adlı Projemiz Online Toplantısı Pozitif psikolojinin önemini kabul ederek, işsiz 2. nesil göçmenleri yalnızca potansiyel olarak stresli durumlara uyum  sağlamaları ve onları güçlendirmek için değil aynı zamanda yeni ve yenilikçi bir eğitim kursu yöntemi geliştirmeyi amaçlayan Pozitif Hareket ‘ACT POZİTİF’ projemizin online toplantılarını devam ediyor  Fransız Ulusal Ajansı tarafından finanse edilen D'ANTILLES ET D'AILLEURS DA&DA koordinasyonunda yürütülen Poz...


“Bir millet ki resim yapmaz, bir millet ki heykel yapmaz, bir millet ki tekniğin gerektirdiği şeyleri yapmaz, itiraf etmeli ki o milletin ilerleme yolunda yeri yoktur.” 

Mustafa Kemal ATATÜRK