COOLT - Methodology and Practices for Peace Education

 

2017-1-TR01-KA201-045824

 

Program Erasmus+

Eylem Türü KA201 - Okul Eğitiminde Stratejik Ortaklıklar

 

Uygulama süresi: 2017-2019

 

Proje Ortakları:

 

-Hasan Fatma Önal Anadolu Lisesi, Türkiye (Proje Koordinatörü)
-Aydın Kültürel Gelişim Derneği, Türkiye
-The Edu Compass Foundation, Bulgaristan
-Ludwigsgymnasium Straubing, Almanya
-Letra Hispánica SURL, İspanya
-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “R. PIRIA”, İtalya

 

Proje Kapsamı

 

Avrupa Birliği’nde ve dünyada barış eğitimi daha önce hiç bu kadar acil ve baskılayıcı bir unsur olmamıştı. Her ne kadar bazı çalışmaların yapıldığını ve bu tip bir eğitimin eğitim politikasının bir parçası olduğunu kabul ediyorsak da, aslında barış konusunda eğitim vermek için uygulamalı ve kullanışlı bir yöntem ve araç yoktur ya da yaygın olarak kullanılmamaktadır. Projemiz, kültürler hakkında bilgi edinme ve barış eğitimini birleştiren bir yöntem, araç ve uygulamalı program üretmeyi amaçlamaktadır. Oyunlaştırılmış faaliyetler, hikayeler ve bazı koçluk faaliyetleri kullanan yöntemin dört ana ayağı vardır:
1. Kişinin kendi kültürü ve diğer kültürler hakkında bilgi edinmesi ve değerler eğitimi
2. Eleştirel düşünce, anlayış, kararlılık ve arabuluculuk becerileri geliştirmeye odaklanan uygulamalı barış eğitimi
3. Girişimcilik, yaratıcılık ve problem çözücülük gibi kişisel ve kişiler arası becerilerin geliştirilmesi
4. Farkındalık yaratmak ve aktif vatandaşlığı benimsetmek

 

“Bir millet ki resim yapmaz, bir millet ki heykel yapmaz, bir millet ki tekniğin gerektirdiği şeyleri yapmaz, itiraf etmeli ki o milletin ilerleme yolunda yeri yoktur.” 

Mustafa Kemal ATATÜRK