Gençlerin İstihdam Edilebilirliği için Topluma Dahil Edilme Yolları "Paths of Inclusion to Youth Employability" adlı proje hareketliliği

15-21 Ekim 2022 tarihleri arasında Lefkada/Yunanistan'da gerçekleştirilen Gençlerin İstihdam Edilebilirliği için Topluma Dahil Edilme Yolları "Paths of Inclusion to Youth Employability" adlı 2019-3-EL02-KA105-005354 nolu projeye,toplamda 7 farklı ülkeden yaklaşık 35 kişi katıldı. Projede derneğimizi yedi genç gönüllümüz temsil etti.

Milyonlarca insanın işsizlikten muzdarip olduğu ve diğer taraftan birçok sektörde milyonlarca açık işin bulunduğu bir Avrupa'da, gençlerimizi iş arama, kendileri için en uygun olana başvurma ve piyasaya başarılı bir şekilde girme becerisiyle donatmak çok önemlidir. Gençlerin İstihdam Edilebilirliği için Topluma Dahil Edilme Yolları projesiAvrupa genelinde istihdam edilebilirliği artırmayı ve gençlerin piyasaya daha kolay girmelerine yardımcı olmayı planlıyor. 

Projenin Genel olarak hedefleri aşağıdaki gibi tanımlanabilir:

  • Katılımcıların kariyer rehberliği, danışmanlık, oryantasyon ve koçluk konusundaki yetkinliklerini pratik araçlarla geliştirmek.
  • Avrupa iş fırsatları için platformları, portalları, stratejileri ve web sitelerini ve gençlerin aktif iş aramalarını geliştirmek için bunları kullanma yollarını keşfetmek ve haritalamak.
  • Avrupa'da gençlerin istihdam edilebilirliği ile ilgili en iyi uygulamaları, zorlukları, fikirleri, engelleri ve politikaları teşvik etmek için Avrupa Birliği arasında gençlik çalışanları ve liderlerinden oluşan bir ağ geliştirmek.
  • Özgeçmiş oluşturma ve iş görüşmeleri için etkili ve yaratıcı modelleri paylaşmak ve oluşturmak.
  • Erasmus + ve Yaygın Eğitimin rolünü, sadece Avrupa Birliği'ndeki gençlerin istihdam edilebilirliğini ve işgücü piyasası farkındalığını artıracak araçlar olarak güçlendirmek.

 

“Bir millet ki resim yapmaz, bir millet ki heykel yapmaz, bir millet ki tekniğin gerektirdiği şeyleri yapmaz, itiraf etmeli ki o milletin ilerleme yolunda yeri yoktur.” 

Mustafa Kemal ATATÜRK