Positif Hareket 'Act Positive' Projemizin Online Toplantısı

Fransız Ulusal Ajansı tarafından finanse edilen D'ANTILLES ET D'AILLEURS DA&DA koordinasyonunda yürütülenkısa adı Pozitif Hareket olan projemizin online proje toplantısı 29 Kasım 2021 tarihinde gerçekleştirildi. 

Toplantıda,

Bir sonraki toplantı tarihi için görüş toplanmasına;

Çevirilerin Ocaktan önce projenin ortak depolama alanında (bulutta) toplanmasına;

Modüllere ait İngilizce içeriklerin son şeklinin platforma aktarılmasına;

Tüm ortakların hazırladığı raporları buluttaki ilgili klasöre yüklemesine;

4. fikri çıktı çalışmaları için gerekli toplantıların düzenlenmesine;

Web sitesinin son halinin onaylanmasına;

karar verildi.

“Bir millet ki resim yapmaz, bir millet ki heykel yapmaz, bir millet ki tekniğin gerektirdiği şeyleri yapmaz, itiraf etmeli ki o milletin ilerleme yolunda yeri yoktur.” 

Mustafa Kemal ATATÜRK