"ACT POSİTİVE" Pozitif Hareket

2020-1-FR01-KA202-0800080

Program Erasmus+

Eylem Türü KA202 – Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklıklar

Uygulama süresi: 2020-2022

Projenin başlığı:

POZİTİF HAREKET ‘ACT POSİTİVE’ - Pozitif psikoloji teorisine dayanan, esnekliği artırmak ve Avrupalı 2. nesil göçmenlerin güçlü yönlerinden yararlanmak için yenilikçi bir yaklaşım.

Proje Ortakları:

D'ANTILLES ET D'AILLEURS (Fransa, Koordinatör),

Innovation Hive (Yunanistan)

BÜYÜK ORTADOĞU SAĞLIK VE EĞİTİM VAKFI (Türkiye)

CSI CENTER FOR SOCIAL INNOVATION LTD (Kıbrıs)

LT Synergy (Kıbrıs)

Aydın Kültürel Gelişim Derneği (Türkiye)

TIA FORMAZIONE (İtalya)

ELAN INTERCULTUREL (Fransa) 

 

Proje Kapsamı

 

Avrupa göç politikası, Avrupa gündeminin önemli bir önceliği olmaya devam etmektedir, sürekli olarak geliştirilmesine ve ilgili politikaların uygulanmasına ve önlemlerin alınmasına gerek duyulmaktadır.

 

İlgili araştırma ve incelemelere göre, başarılı bir göçmen entegrasyonuna için en önemli faktörler sosyal içerme, aktif vatandaşlık, eğitim ve göçmenleri istihdama dahil etmekdir.

 

İstihdama dahil olma konusuna odaklanan EUROSTAT yayını "Göçmen entegrasyonu, 2017 baskısında" kiveriler göre yüksek eğitim düzeyine ve yerli vatandaşlarından daha nitelikli iş gücüne sahip olmalarına rağmen göçmenlerin daha yüksek işsizlik oranına sahip oluklarıdır.

 

Aynı yayına göre, bu duruma dil ve iletişim zorlukları, yabancı kimlik bilgilerinin tanınmaması, tecrübe ve sosyal ve dini gerekçelerle ayrımcılık gibi göçe özgü iş engellerinin de bu duruma sebep olabileceğinibildirilmektedir. Bu nedenle, 2. nesil göçmenlerin destekleme ihtiyacı vardır. Onların bu zorlukların üstesinden gelebilmeleri ve istihdam için yollarının açılması şarttır.

 

Bu doğrultuda Pozitif Hareket ‘ACT POZİTİF’ projemiz pozitif psikolojinin önemini kabul ederek, işsiz 2. nesil göçmenleri yalnızca potansiyel olarak stresli durumlara uyum sağlamalarıve onları güçlendirmek için değil aynı zamanda yeni ve yenilikçi bir eğitim kursu yöntemi geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Olayları başarılı bir şekilde özümsemek ve aynı zamanda bu potansiyel stres faktörlerini, temel Pozitif Psikolojinin tanımlanmasına ve kullanılmasına dayanan pozitif büyüme fırsatı olarak kullanmak projemizin amaçları arasındadır.

 

“Bir millet ki resim yapmaz, bir millet ki heykel yapmaz, bir millet ki tekniğin gerektirdiği şeyleri yapmaz, itiraf etmeli ki o milletin ilerleme yolunda yeri yoktur.” 

Mustafa Kemal ATATÜRK