Tüm ortakların temsilcilerinin katıldığı çevrimiçi toplantıda ele alınan konu başlıkları ve içerikleri şöyledir. 

 •   Ulusal Ajanstan gelen geri bildirimler ele alındı.
 •   Proje kapsamında Pilot Eğitim süreci (katılımcılar, değerlendirme, metodoloji vb.) konuşuldu. Bu konudaki destekleyici materyaller proje bulut alanına yüklenme kararı alındı. 
 •   E-öğrenme platformu değerlendirmeleri, geri beslemeler alındı. Bu konuda atılacak adımlar tartışıldı
 •    Çalışma raporları ve yaygınlaştırma faaliyetleri ele alındı.
 •    Bir sonraki Roma’da gerçekleşecek son hareketlilik öncesi fikir alıverşinde bulunuldu.

       Toplantı iyi dileklerin ardından sona erdi.

Proje Web Sitesi : https://act-positive.eu/tr/

https://www.facebook.com/actpositiveproject/

https://www.instagram.com/actpositiveproject/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monthly Online Meeting of The Act Positive Project was Held on 9.05.2022

          The topics and contents of the online meeting attended by representatives of all partners are as follows.

 • Feedback from the National Agency 
 • The Pilot Training process (participants, evaluations, methodology, etc.) 
 • The project cloud area
 • E-learning platform evaluations and feedbacks
 • The steps to be taken in this regard were discussed
 • Study reports and dissemination activities 
 • The next TPM in Rome.

     

For More İnformation 

https://act-positive.eu/tr/

https://www.facebook.com/actpositiveproject/

https://www.instagram.com/actpositiveproject/

 

 

“Bir millet ki resim yapmaz, bir millet ki heykel yapmaz, bir millet ki tekniğin gerektirdiği şeyleri yapmaz, itiraf etmeli ki o milletin ilerleme yolunda yeri yoktur.” 

Mustafa Kemal ATATÜRK