Voccess Online

2018-2-ES02-KA205-011531

Program Erasmus+

Eylem Türü KA205 - Gençlik için Stratejik Ortaklıklar

Uygulama süresi: 2019-2021

Proje Ortakları:

- BACKSLASH İspanya  (Proje Koordinatörü)
- Aydın Kültürel Gelişim Derneği, Türkiye
- Edu Compass Foundation Bulgaria
- NEW HORIZONS Italy
- ASSOCIATION OF CITIZENS CEFE MACEDONIA SKOPJE Macedonia


 

VOCCESS ONLINE PROJESİ

(Projemizin Web Sayfası)        http://course.voccess.eu/tr/about-the-course/ 

(Applikasyonu İndirmek İçin)   https://bit.ly/35tq7Zu 

 

En uygun ve başarılı kariyeri bulmak, çok fazla seçenek ve çok az rehberlikle  zor olabilir.İşte bu yüzden, VOCCESS, gençlerin kendilerini tanıma , gerçekleştirme ve keşfetmelerini destekler – nelerde iyiyim, değerlerim nelerdir, beni sınırlandıran inançlarım neler; hayallerim ve hedeflerim neler gibi  sorulara cevap vermelerini sağlar.VOCCESS öğrenme modülleri ve videoları bunu kazandırır. VOCCESS, kullanıcılarını hayatta başarılı olmak için eğitim, kariyer, sosyal aktivite, amatör aktivite, kendini ifade etme gibi beceri ve tutumlara sahip olma konusunda destekler. VOCCESS, gençlerin bir tutku peşinde koşmalarına veya hedeflerini belirlemek için bir çok zorlukla mücadele etme  becerisi  geliştirmelerine  fırsat yaratır. Bu bağlamda VOCCESS kullanıcılarına sadece kendini tanıma değil, aynı zamanda buna dayalı hareket etme fırsatı da sunmaktadır.

Proje ortaklığı içinde gerçekleştirilen araştırmalara dayanarak, VOCCESS yöntem ve araçları ile  kullanıcılara yardımcı olur:

 • Kişisel öncelikler belirleme ve bir kariyer planı oluşturma
 • Kilit kişisel performans becerileri oluşturma: hedef belirleme, zaman yönetimi, kendini ifade etme, bir mesaj oluşturma, iletişim kurma ve sunma.

Öğrenme materyalleri  ve profil sistemi 5 ana alandaki kullanıcıları desteklemeyi amaçlayan yöntem ve araçları kullanır:

 1. Gelişim ve kariyerleri için bir vizyon oluşturmak, öğrenme materyalleri ile en uygun kariyer yolunu bulmak
 2. Kendilerini ve nasıl düşündüklerini ve davrandıklarını – nelerde iyi olduklarını, etkili ve eksiksiz bir kariyere ulaşmak için en iyi nasıl çalıştıklarını ve öğrendiklerini gösterir. Gençlere, yansıtıcı olma, kendilerini değerlendirme ve süreci kendi başlarına ve profil sistemini ve profil sistemini kullandıktan sonra nasıl devam edecekleri konusunda araçlar ve rehberlik verilecektir.
 3. Gençlerin bugüne kadar sahip oldukları ilgi alanları, beceriler, güçlü yönler ve deneyimlerden oluşan bir “envanter” oluşturup, onları kariyer bağlamında – nasıl hizmet ettikleri, nerede kullanabilecekleri bağlamında bilgilendirme
 4. Kişisel yeteneklere bir özdeğer ve güven ve inanç duygusu yaratma
 5. Yapılan seçimlerin ardındaki gerçek güdülerini tanımlama ve bu seçimlerden (sosyal modeller ve kalıp yargılar veya kişisel hedefler ve güçlü yönler doğrultusunda kişisel hedefler) kim ve neden memnunlar?

Proje Ortaklığımız, gençlerin hedeflerine ulaşmak için kariyer gelişimleri açısından bilinçli bir seçim yapmaları ve gelecekteki eğitim ve öğretimleri için stratejik bir plan yapmaları gerektiğine inanmaktadır. Her genç, kariyer yollarının gereksinimlerine ne ölçüde uyduğunu keşfetmek için kişisel bir meydan okuma üzerinde çalışma fırsatına sahip olacaktır. Diğer profil sistemlerinden farklı olarak, VOCCESS sadece bilgi değil, aynı zamanda buna dayalı eylemler de sağlar.

VOCCESS profil sistemi içinde gençler:

 • Kendilerini nasıl sunacaklarını, fikirlerini nasıl sunacaklarını ve mesajlar oluşturacaklarını öğrenir
 • Kendilerini en iyi şekilde sunmayı, özgeçmişleri hazırlamayı, ön yazı ve iş görüşmesini öğrenmeyi öğrenir. Gençler, iş başvurusu belgelerinin nasıl oluşturulacağını ve röportaj için nasıl sunulacağını öğreneceklerdir

VOCCESS METODOLOJISININ GENEL HEDEFLERİ

VOCCESS’ın profil oluşturma sisteminin ve öğrenme kursunun amaçları:

 • Kendilerine kişisel potansiyellerini, çalışma tarzlarını, öğrenme tarzlarını ve en uygun mesleki kariyer alanlarını gösteren genel bir kişisel kimlik oluşturma
 • Kariyer hedeflerini belirleme ve çabalarını kanalize etmeleri ve ne tür bir üniversiteye gitmek istedikleri ile eğitimlerine nasıl devam edecekleri konusunda açık ve net olmaları için bir kariyer planı oluşturma
 • Neyin anlamlı ve önemli olduğuna nasıl karar vereceklerini öğrenme
 • Zamanlarını ve odaklarını nasıl yönetecelerini öğrenme
 • Özgeçmiş, motivasyon mektubu, kişisel portföy oluşturma ve kişisel sunum becerilerini geliştirme.
 • Girişimci ruhun ne olduğunu ve bunu herhangi bir yaşam durumuna nasıl uygulayabileceklerini anlama

Bu dersin amacı, gençlerin kendilerini daha iyi tanımasına, iş yaşamında  kendileri için neyin önemli olduğunu anlamalarına ve kendilerini geliştirmelerini sağlayacak çeşitli becerilerin nasıl geliştirileceğini öğrenme anlamında bir kariyer yönlendirmesi yapmaktır. Mevcut beceri düzeylerini ve farklı etkinliklere karşı tutumlarını daha iyi anlayarak, ilerlemek istedikleri çalışma alanını ve sonunda kariyer alanlarını kolayca bulabilirler.

VOCCESS MODÜLLERİ İLE NASIL ÇALIŞIRSINIZ?

Her modülün bir videosu, çalışma sayfası ve kısa bir tanıtımı vardır. Her sayfayı yapmak için çalışma sayfasını yazdırmanızı ve her bir modüle en az 2 saat ayırmanızı önemle öneririz. Önce tanıtımı okuyun, videoyu izleyin ve sorularınız olursa bunları FB grubuna gönderin.

Daha derine inmenize ve daha iyi sonuçlar almanıza yardımcı olmak için modüllerde bazı yönlendirilmiş görseller vardır.

Tüm modülleri ne zaman yapacağınızı planlamak iyi bir fikirdir. İdeal olarak, her bir modüle 2 saat ayırmanız ve öğrendiklerinizi ve keşfettiklerinizi yansıtarak bir hafta geçirmeniz tavsiye edilir

Bu ders proje referansı ile Avrupa Birliği Erasmus + Programı tarafından finanse edilmektedir: 2018-2-ES02-KA205-011531

 

 

 

 

 

“Bir millet ki resim yapmaz, bir millet ki heykel yapmaz, bir millet ki tekniğin gerektirdiği şeyleri yapmaz, itiraf etmeli ki o milletin ilerleme yolunda yeri yoktur.” 

Mustafa Kemal ATATÜRK